Oeverstaete vastgoedmanagement is een onafhankelijke organisatie die eigenaren en gebruikers van gebouwen bij het beheer kan ondersteunen. Deze ondersteuning kan op projectbasis of op basis van interim management plaatsvinden. Ook kunnen projecten in samenwerking met derden - dit in overleg en ter goedkeuring van de opdrachtgever - worden uitgevoerd.

Bij Oeverstaete vastgoedmanagement staan kwaliteit, perfectie, integriteit en betrokkenheid hoog in het vaandel.
Goed beheer van het bezit is een investering die zowel direct als indirect rendement oplevert. Of u nu belegger, eigenaar of gebruiker bent, beheren is vooruitzien en aandacht schenken aan het detail.

Oeverstaete vastgoedmanagement richt zich met haar activiteiten op bedrijven als:

beleggers en eigenaren van vastgoed

gebruikers van vastgoed

woningbouwcorporaties

verenigingen van eigenaren

aannemers

projectontwikkelaars.
Oeverstaete vastgoedmanagement kan (interim) ondersteuning verlenen op technisch, commercieel en administratief gebied.

(Vastgoed) organisaties zijn vaak zodanig ingericht dat operationele werkzaamheden door de organisatie zelf kunnen worden uitgevoerd. Problemen doen zich meestal voor bij projecten, het tijdelijk uitvallen van personeel of bij vacatures. Ook kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn dat iemand van buiten de organisatie zich verdiept in een probleem en hiervoor een ter zake kundige oplossing aanreikt.

Tevens zijn er organisaties die zich uitsluitend richten op de eigen activiteiten en dus niet beschikken over de expertise om professioneel met huisvestingszaken om te gaan. Ook hier kan Oeverstaete vastgoedmanagement ondersteuning bieden.